VvE Beheer

Wanneer u een appartement huurt of koopt, dan krijgt u appartementsrecht. Dat betekent dat u het gebruiksrecht heeft van uw appartement. Dit is uw privégedeelte van het appartementencomplex. Doordat u over een gedeelte van het appartementencomplex beschikt bent u ook mede-eigenaar van het gebouw, wat betekent dat u samen met de andere mede-eigenaren verantwoordelijk bent voor het beheer van het complex. Omdat u verplicht bent het complex te onderhouden met alle eigenaars en hier een hoop wettelijke regels aan vast zitten, is wettelijk de oprichting van een Vereniging van Eigenaars (VvE) vastgesteld.

Als u in een appartementencomplex in een appartement woont, dan kunt u er niet omheen en zult u altijd deel uitmaken van een VvE (Vereniging van Eigenaren). Een VvE voert het beheer over de gemeenschap en ziet erop toe dat elke eigenaar de regels naleeft die zijn opgesteld in een splitsingsakte en het huishoudelijk reglement.

Wat is een VvE-beheerder?

Omdat een complex meestal over veel appartementen beschikt, wordt ervoor gekozen om een VvE-beheerder in de arm te nemen die zorgt voor een goede administratieve afwikkeling van alle zaken die te maken hebben met het gebouw. De beheerder is het aanspreekpunt voor alle bewoners en externe partijen. Een VvE-beheerder verzorgt onder andere de financiële overzichten, kan de bankrekening beheren en transacties uitvoeren, klachten en schades behandelen, én zal ook de algemene ledenvergadering organiseren en leiden. Ook kan een VvE-beheerder verantwoordelijk zijn voor het technische beheer of diverse bestuurstaken. Lees hieronder welke taken een VvE-beheerder zoals voor u kan doen.

Wat doet een VvE-beheerder?

De meeste VvE-beheerders voeren drie verschillende soorten taken uit: beheer van administratie, technisch beheer en bestuurstaken. We lichten de taken hieronder kort toe:

 • Beheer administratie: hier valt onder andere onder het bijhouden van boekhouding, opstellen van de jaarrekening, optreden bij belasting achterstand en het maken van de begroting. Administratief beheer is de meest gekozen variant van de drie.
 • Technisch beheer: opvragen van offertes, opstellen en bijhouden van meerjarenonderhoudsplanning en tot slot het laten uitvoeren van onderhoud zodat uw complex in goede staat blijft.
 • Bestuurstaken: uitvoering van de genomen beslissingen door het bestuur. In sommige gevallen kan de VvE-beheerder de bestuurder vormen. De meeste beheerders bieden deze service echter niet aan. Wel geven ze een advies over bestuurlijke zaken.

Boekhouding VvE uitbesteden

Een geordende boekhouding vormt het kloppende hart van een goed functionerende Vereniging van Eigenaren. Als eigenaar van een VvE heeft u een grote administratieve verantwoordelijkheid. De boekhouding van een VvE neemt een hoop tijd in beslag en vereist kennis van zaken. Als de boekhouding van uw VvE correct is, dan staat er precies wat de maandelijkse bijdragen van de VvE leden zijn om eventuele problemen in de toekomst te kunnen voorkomen. Financieel beheer van VvE's houdt rekening met de toekomstige kostenposten, zoals onderhoudskosten. 

Onder financieel VvE beheer vallen de volgende taken:

 • Bankrekeningen beheren;
 • Incassoprocedures starten;
 • Aanmaningen sturen voor te late bijdragen;
 • Facturen betalen;
 • Maandelijkse bedragen innen van de VvE leden;
 • De geleverde prestaties beoordelen.

Hoe richt ik een VvE op?

Worden meerdere bewoners eigenaar van het pand en wilt u een VvE oprichten? Er zijn enkele stappen die u moet doorlopen bij de oprichting van de VvE:

 1. Akte van de splitsing opvragen bij uw notaris;
 2. Controleren en waar nodig bijwerken van de splitsingsakte;
 3. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK);
 4. Een nieuwe bankrekening openen op naam van de VvE;
 5. Verzekeringen afsluiten;
 6. De financiële administratie inrichten;
 7. De ledenadministratie verzorgen;
 8. Een meerjarenonderhoudsplan laten opstellen;
 9. Het houden van een oprichtingsvergadering en hierbij de rollen verdelen.

Daarnaast krijgt u te maken met verschillende verplichtingen van de VvE:

 • Inschrijving bij de Kamer van koophandel;
 • Over een reservefonds beschikken en hier jaarlijks voor sparen;
 • Jaarrekeningen en begrotingen opstellen;
 • Collectieve opstal- en aansprakelijkheidsverzekering afsluiten;
 • Bestuur en kascommissie aanwijzen;
 • Tenminste één keer per jaar een vergadering houden.

Kiezen voor een VvE-beheerder

Niet alle beheerders bieden alle soorten taken aan. Bedenk daarom goed welke taken u wilt laten uitbesteden. Ga ook na waar uw complex behoefte aan heeft. We helpen u graag aan een geschikte VvE-beheerder. Bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Vraag vrijblijvend tot 3 offertes aan via ons aanvraagformulier hieronder of neem contact met ons op per telefoon 043 200 30 90 of via mail (info@wrkd.nl) om de mogelijkheden te bespreken.

Begin uw aanvraag (100% vrijblijvend)


Bedrijfsvorm *
Werkzaamheden

Beveiligd met SSL
Vraag gratis een offerte aan!

Onze dienst is geheel gratis en vrijblijvend voor u als ondernemer.