Belasting aangifte doen, welk type aangifte en wanneer

Een ondernemer ontkomt niet aan de belastingaangiftes. Er zijn verschillende belastingaangiftes zoals de aangifte omzetbelasting, de aangifte inkomstenbelasting en aangifte vennootschapsbelasting. Niet iedere belastingaangifte geldt voor ieder type onderneming (hetzij eenmanszaak, een rechtspersoon zoals een bv of een samenwerkingsverband zoals een vof). In dit artikel bespreken we of belastingaangifte doen voor u verplicht is, welke type belastingaangiftes er zijn en wanneer u belastingaangifte moet doen.

In dit artikel staan de antwoorden op onderstaande vragen:

 • Ben ik verplicht om belastingaangifte te doen?
 • Wat is inkomstenbelastingaangifte?
 • Wanneer moet ik inkomstenbelastingaangifte doen?
 • Wat is omzetbelastingaangifte?
 • Wat is vennootschapsbelasting?
 • Wat is loonbelasting?

Daarnaast vindt u onderaan de pagina nog een FAQ met veelgestelde vragen over de btw/omzetbelasting.

Ben ik verplicht om belastingaangifte te doen?

In januari en februari worden de aangiftebrieven verstuurd vanuit de Belastingdienst. Als u een aangiftebrief heeft ontvangen dan is het doen van aangifte verplicht. Als u twijfelt of u aangifte moet doen, adviseren we om dit toch te doen, dan ziet u direct of u recht heeft op teruggave.

Wat is inkomstenbelastingaangifte?

De aangifte inkomstenbelasting is de meest voorkomende van de belastingvormen. Belastingaangifte doen is verplicht voor iedereen die een brief krijgt van de Belastingdienst. En in sommige gevallen is het ook verplicht om aangifte te doen als er geen brief ontvangen is. Dit is het geval als bekend is dat er belasting betaald moet worden. Het kan voorkomen dat er te laat aangifte wordt gedaan. Omdat dit op een hoge boete kan komen te staan is het raadzaam om uitstel aan te vragen.

Wanneer moet ik inkomstenbelastingaangifte doen?

Als u in het begin van het jaar een aangiftebrief heeft ontvangen, dan moet u de aangifte voor 1 mei hebben ingediend. Tenzij u uitstel aanvraagt via 'Mijn Belastingdienst'. Dan krijgt u reden tot uitstel tot 1 september 2020.  Zo zult u bij belastingaangifte dit jaar een aangiftebrief mogen verwachten in januari of februari.

Wat is omzetbelastingaangifte?

Ondernemers zijn verplicht omzetbelasting te betalen over de omzet van hun bedrijf. Bedrijven berekenen de btw door in hun prijsstelling. Zodra een product of dienst verkocht is dient er btw te worden afgedragen. In uitzonderlijke gevallen hoeft er geen omzetbelasting betaald te worden. Dan kan als er bijvoorbeeld een speciale btw-vrijstelling van kracht is. Dit geldt voor verschillende bedrijfsgroepen zoals de gezondheidszorg en het onderwijs.

Wat is vennootschapsbelasting?

Vennootschapsbelasting is een directe belasting op inkomen die wordt geheven over rechtspersonen en bepaalde niet rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsverbanden. In Nederland is het tarief voor de VPB-aangifte 20% over een nettoresultaat tot € 200.000 en 25% over een nettoresultaat boven de € 200.000. De VPB-aangifte dient altijd binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar betaald te worden. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan bestaat er ook de mogelijkheid om uitstel aan te vragen. Dit dient net als bij de inkomstenbelasting voor 1 mei te gebeuren.

Wat is loonbelasting?

In Nederland wordt belasting over ons inkomen betaald op basis van de inkomstenbelasting. Loonbelasting is de belasting die uw werkgever op uw loon als werknemer inhoudt. De loonbelasting is een vorm van directe belasting op uw inkomen. De hoogte van de loonbelasting hangt vooral af van uw bruto salaris. De schalen lopen tot bepaalde bedragen, hierdoor gaat u meer belasting betalen zodra uw inkomen stijgt. De werkgever houdt een bedrag in op basis van uw bruto jaarinkomen. Zo betaalt u de loonbelasting die u uiteindelijk verschuldigd bent.

Fiscale aftrekposten

Vergeet niet om gebruik te maken van fiscale aftrekposten waar u recht op heeft. U wilt niet meer belasting betalen dan nodig is toch? Er zijn in Nederland verschillende fiscale aftrekposten beschikbaar, met name voor starters:

 • Startersaftrek;
 • Zelfstandigenaftrek;
 • Mkb-winstvrijstelling;
 • Meewerkaftrek;
 • Kleineondernemersregeling (KOR).

Veelgestelde vragen btw/omzetbelasting

Hoe doe ik btw-aangifte?
Meestal dienen ondernemers de btw per kwartaal in. Dit gebeurt via de website van de Belastingdienst onder het formulier genaamd 'Aangifte omzetbelasting'. In deze aangifte vermeldt u de btw die u heeft berekend aan uw klanten en de btw die de leveranciers aan u hebben berekend. 

Welke beroepen en diensten zijn vrijgesteld van btw?
Er zijn in Nederland enkele beroepen en diensten vrijgesteld van btw. Dit gebeurt alleen onder bepaalde omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn: sport, media, zorg, kinderopvang, lezingen, rondleidingen, kansspelen en onderwijs. 

Moet ik als zzp'er een administratie bijhouden als mijn diensten zijn vrijgesteld van btw?
Ja. Een overzichtelijke en geordende administratie bijhouden is verplicht voor iedere ondernemer, ook als uw diensten deels of geheel zijn vrijgesteld van btw. U moet namelijk kunnen aantonen of de diensten die u heeft geleverd vrijgesteld zijn. 

Hoe vraag ik de kleineondernemersregeling (KOR) aan?
U moet zich officieel aanmelden voor de KOR. U doet dit door een digitaal formulier in te vullen op de website van de Belastingdienst. Als ondernemer moet u voor een periode van tenminste drie jaar meedoen aan de KOR, maar niet als de omzet per kalenderjaar de € 20.000 passeert. Boven dit bedrag moet u wel direct btw gaan heffen, dit kan dus ook midden in een jaar gebeuren.

Boekhouder of accountant gezocht?

Vandaag nog offertes opvragen bij boekhouders of accountants die bevoegd zijn om belastingaangiftes te verwerken? Onze service is 100% vrijblijvend. Voor overige vragen of contact kunt u ons altijd bellen 043 200 30 90 of mailen (info@wrkd.nl).

Begin uw aanvraag (100% vrijblijvend)


Bedrijfsvorm *
Werkzaamheden

Beveiligd met SSL
Vraag gratis een offerte aan!

Onze dienst is geheel gratis en vrijblijvend voor u als ondernemer.