Wat is een samenstellingsverklaring en wie mag deze afgeven?

Bedrijven en ondernemers krijgen gedurende het jaar een hoop financiële documenten onder ogen. De samenstellingsverklaring is één van de meest voorkomende verklaringen die worden afgegeven door accountants en boekhouders. Op deze pagina leggen we onder andere uit wat een samenstellingsverklaring is, waarin deze verschilt van een controleverklaring en wat het doel is van een samenstellingsverklaring.

In onderstaand artikel geven we antwoord op onderstaande vragen:

 • Wat is een samenstellingsverklaring?
 • Wat is het verschil tussen een samenstellingsverklaring en een controleverklaring?
 • Wat staat er in een samenstellingsverklaring?
 • Wie mag een samenstellingsverklaring afgeven?
 • Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van een samenstellingsverklaring?
 • Welke zekerheid biedt een samenstellingsverklaring?
 • Wat kost een samenstellingsverklaring voor uw onderneming?

Wat is een samenstellingsverklaring?

Een samenstellingsverklaring is een accountantsverklaring die kan worden afgegeven door een accountant bij een door hem uitgevoerde samenstelling van een overzicht met historische financiële informatie over een bedrijf. Meestal is dit overzicht een jaarrekening, maar het kan ook een ander overzicht betreffen, zoals het verzekerd belang of een ontvangsten- en uitgavenoverzicht, zoals een subsidieafrekening. 

Wat is het verschil tussen een samenstellingsverklaring en een controleverklaring?

Er is een groot verschil tussen een samenstellingsverklaring en controleverklaring, namelijk de mate van zekerheid. Bij een controleverklaring, verklaart de accountant dat de jaarrekening waarheidsgetrouw is. De belanghebbenden zijn er op deze manier zeker van dat de financiële situatie zoals in de jaarrekening naar voren komt juist is. Echter, bij een samenstellingsverklaring wordt deze verklaring niet gegeven en is de belanghebbende niet 100% zeker ervan dat de jaarrekening de feitelijke financiële situatie weergeeft. Er wordt soms gekozen voor een tussenweg, namelijk via de beoordelingsverklaring. De werkzaamheden zijn hierbij minder uitgebreid dan bij een controleverklaring, waardoor er slechts beperkte zekerheid is.

Wat staat er in een samenstellingsverklaring?

De precieze vorm van een samenstellingsverklaring hangt voor een groot deel af van de accountant of boekhouder die u inschakelt. Toch zijn er wel enkele vaste zaken die terugkomen in iedere samenstellingsverklaring:

 1. De inhoud van de opdracht;
 2. Een omschrijving van de organisatie en de core business;
 3. Verantwoordelijkheden van het bestuur;
 4. Verantwoordelijkheden van de accountant/boekhouder;
 5. Accountant opereert onafhankelijk;
 6. De verklaring is gebaseerd op de verkregen informatie van de organisatie;
 7. Algemeen aanvaarde richtlijnen worden benoemd.

Daarnaast staan algemene zaken zoals adresgegevens, datum van de verklaring, ondertekeningen etc. in de samenstellingsverklaring. 

Veelgestelde vragen over samenstellingsverklaring

Wie mag een samenstellingsverklaring afgeven?
Mag een boekhouder een samenstellingsverklaring afgeven? Een gecertificeerde RA, AA -accountant of boekhouder die bij de samenstelling van de jaarrekening is betrokken heeft de bevoegdheid om een samenstellingsverklaring afgeven. De boekhouder moet hier wel voor gecertificeerd zijn. 

Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van een samenstellingsverklaring?
Het bestuur van is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan het overzicht ten grondslag liggende gegevens. De accountant stelt zijn verklaring samen op basis van de door het bestuur (van bijvoorbeeld de vennootschap, stichting of de maatschap) aangeleverde gegevens.  

Welke zekerheid biedt een samenstellingsverklaring?
Zoals eerder al kort werd benoemd geeft de samenstellingsverklaring geen zekerheid omtrent de getrouwheid van het financiële overzicht. De accountant handelt professioneel op basis van de door u aangeleverde gegevens. Indien er meer zekerheid nodig is over de financiële gegevens van een bedrijf, dan is een beoordelingsverklaring of controleverklaring nodig.

Wat kost een samenstellingsverklaring voor uw onderneming?
De kosten van een samenstellingsverklaring hangen vooral af van de ervaring en expertise van de betreffende boekhouder of accountant. Een accountant hanteert meestal een hoger uurtarief dan een boekhouder. Daarnaast zijn er nog een aantal andere factoren die van invloed zijn op de prijs van een samenstellingsverklaring. Een bedrijf met twee ton omzet betaalt niet zo veel voor een samenstellingsverklaring als een bedrijf dat twee miljoen omzet heeft. Over het algemeen kunt u ervanuit gaan dat een BV circa € 1.000 moet reserveren voor een samenstellingsverklaring. Heeft u een samenstellingsverklaring nodig? Om te besparen op de kosten is het verstandig om meerdere offertes van deskundige accountants aan te vragen. Hierdoor kunt u beter vergelijken en weet u beter wat relatief duur of goedkoop is.
 

Vandaag nog offertes aanvragen bij gecertificeerde accountants bij u in de regio (100% Vrijblijvend)?

Start via het formulier hieronder gratis en vrijblijvend uw aanvraag. Wij doen ons uiterste best om tot drie geschikte partners aan u voor te dragen. Zodra u uw aanvraag heeft verstuurd, nemen wij telefonisch contact met u op om uw aanvraag kort te bespreken. Op basis hiervan kunnen wij een zo goed mogelijke match voor u vinden.

Begin uw aanvraag (100% vrijblijvend)


Bedrijfsvorm *
Werkzaamheden

Beveiligd met SSL
Vraag gratis een offerte aan!

Onze dienst is geheel gratis en vrijblijvend voor u als ondernemer.